Membership Pro

Under slutet av året lanserar vi nya möjligheter för hantering av medlemskap. En av de viktigare nyheterna är att kunna bestämma period för medlemskapet – t ex kalenderår, ett år från inköpsdatum, månadsbaserat etcetera.

I förlängningen möjliggör detta spotify och netflixliknande prenumerationer där medlemskapet aldrig tar slut utan fortsätter tills det sägs upp. I vår vision så behöver ingen fakturera medlemskap och sedan följa upp betalningar under flera månaders tid. Vi är övertygade om att det även kommer leda till fler medlemmar över tid vilket är bra för alla inom racketsport.